Assamblea General Ordinària

Dimarts 13 de desembre de 2022

Per indicació del President ens plau convocar a tots els socis i sòcies a la celebració de l’Assemblea General Ordinària de l’entitat Excursionistes.cat en la que seran tractats els següents punts.

Ordre del dia :

1r.Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.

2n. Estat de Comptes a 13 de desembre de 2022

3t.… LLegir més