BENVINGUDA

Estimades i estimats Excursionistes,

Amb tota la nostra il·lusió us oferim participar en el projecte obert i plural i treballar plegats actualitzant els valors intemporals de l’excursionisme.

La preservació del Patrimoni Natural i Cultural, el respecte al Medi Ambient i al Paisatge, el respecte a la Diversitat i la Solidaritat, que han estat i són els valors que han fet gran l’excursionisme i l’esperit de la muntanya tant arrelat a Catalunya.

A excursionistes.cat, potenciem les vocalies: són el motor de l’entitat. Organitzem principalment caminades per a tothom de mig i alt nivell per pics, serralades, i senders; caminades de mig nivell per conèixer el patrimoni cultural, l’història, les costums, l’art, la llengua i la cultura en general, recorrent les comarques de dintre i fora del país; i caminades de baix nivell amb l’intenció d’inicar als petits de la casa en el món de l’excursionisme, acompanyats dels pares.

També com a principal finalitat a més de practicar i fomentar l’excursionisme, inclou tots els esports de muntanya; aquestes es realitzen d’acord amb les normatives actuals de les activitats que es poden dur a terme a la muntanya.

A més portem a terme l’informació, col·laboració, assessorament, i donem el suport a institucions locals o supralocals, entitats, organismes i ciutadans i ciutadanes en matèria de conservació, protecció, defensa i promoció respectuosa del patrimoni històric, cultural i natural.

En general, desenvolupem activitats favorables a la conservació de la natura i el patrimoni històric-cultural i d’altres que, en l’àmbit de la cultura i la pau acordi l’Assemblea General. El propòsit es seguir endevant com l’entitat acollidora, integradora, i solidària.

Jaume Pavón Da Silva