ASSAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2021

Ordre del dia

Convoquem a tots els socis i sòcies a l’Assemblea General Ordinària de l’entitat Excursionistes.cat en la qual seran tractats els punts de l’ordre del dia que es detallen:

1er.    Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.

2on. Estat de comptes a 14 de desembre de 2021.

3er. Activitats realitzades al llarg del 2020 i 2021.

4rt.   Presentació i aprovació del pressupost de l’any 2022.

5è.     Previsió d’activitats per a l’any 2022.

6è.     Precs, preguntes i suggeriments.

 

Dia: dimarts 14 de desembre de 2021

Hora: a les 19:00 hores, en primera i única convocatòria.

Lloc:  Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany. Avinguda d’Àngel Sallent, 55 (Terrassa)