ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Dimarts, 6 de Novembre de 2018                 

Hora:  a les 19:45 hores.

Lloc: Centre Cívic M. Aurèlia Capmany. Av. Àngel Sallent, 55. Terrassa.

Per indicació del President ens plau convocar a tots els socis i sòcies a la celebració de l’Assemblea General Ordinària de l’entitat Excursionistes.cat en la que seran tractats els següents punts.

Ordre del dia:

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea anterior.
  2. Estat de Comptes a 3 de novembre de 2018.
  1.  Presentació i aprovació si s’escau del pressupost de l’any 2019.
  2. Renovació de la junta d’Excursionistes.cat.
  3.  Modificació de les dades d’Excursionistes.cat.
  4. Previsió d’activitats de les diferents vocalies per l’any 2019.
  5.   Precs, preguntes i suggeriments.