ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Dimarts, 12 de Març de 2024

Hora:  a les 19:20 hores. 

Lloc: Centre Cívic M. Aurèlia Capmany. Av. Àngel Sallent, 55. Terrassa.

Per indicació del President ens plau convocar a tots els socis i sòcies a la celebració de l’Assemblea General Ordinària de l’entitat Excursionistes.cat en la que seran tractats els següents punts.

Ordre del dia: 

  1. Adequació dels Estatuts d’Excursionistes.cat a la legislació vigent
  2. Precs, preguntes i suggeriments.